سفارش تبلیغ
صبا

دین جوان
macromediaxtemplates for Your weblogList of Iranian Top weblogspersian Blogpersian Yahoo

نویسنده: مهرداد شایگان 

"این دو پدیده ی همزادی که در آغاز آفرینش به صورت دو نیروی متضاد در اندیشه و گفتار و کردار ظهور نمودند یک نیکی است و دیگری بدی. انسان دانا از میان این دو ، نیکی را بر گزیند ولی شخص نادان چنین نخواهد کرد."     

(گاتها 30 بند 3)

 

   اشوزرتشت در فلسفه ی پیام خود به دو گوهر همزاد ولی متضاد اشاره دارد که در نظم هستی نقش دارند. اثر این دو گوهر، نیرویی است که در کوچکترین ذره ها به صورت مثبت و منفی در پروتون و الکترون وجود دارد و در همه جای هستی حتی کهکشان به گونه ی کشش و رانش و یا دو نیروی ناهمگون اثر می گذارد. بنا به تعالیم آیین مزدیسنا، در اندیشه ی هر کس از هنگام تولد دو نیروی متضاد بوجود می آید که پایه و اساس آفرینش اندیشه ی انسان بر آن ها قرار گرفته. این دو نیرو، خوبی و بدی یا سپَنتامَینو و اَنگرَه مَینو هستند.

این دو گوهر یا پدیده در اندیشه اند و ناسازگاری و وارونگی، راستی و ناراستی، پدیدآرندگی و تباهکاری، افزایندگی و کاهندگی، روشنی و تیرگی، دوستداری و دشمنی، هستی و نیستی، سامان و بی سامان، دل آزردگی و دلگرمی، در این جهان و در اندیشه ی آدمی به نام دو گوهر یا دو مینوی که نخستین سپَنتامَینو یعنی روشن روان و دیگری اَنگرَه مَینو یعنی تیره روان شناسانده شده است. این دو نیز با روان با هم، همزاد و توامان و برادر دوقلو هستند.

   در این میان اگر قدرت سپَنتامَینو در اندیشه ی انسان فزونی یا بد انسان را به سوی خوشبختی و کامیابی و اگر اندیشه، راه اَنگرَه مَینو را در پیش بگیرد، بعکس آدمی به سوی ناراحتی و بدبختی خواهد رفت و بنا به عقیده ی ما در هر دو جهان ناکام خواهد شد. این نگاه اشتباهاً به دوگانه پرستی تعبیر شده است در حالیکه دو گانه پرستی یعنی پرستش دو خدای متضاد. مثل خدای توانایی و خدای ناتوانی، خدای دارایی و خدای بی نوایی، خدای تندرستی و خدای بیماری و ... . اعتقاد درست بر این است که اهورامزدا همه ی جهان را از جمله انسان را آفریده و به انسان قدرت اندیشه داده و این اندیشه می تواند دو راه را در زندگی برگزیند. راه خوبی یا سپَنتامَینو و راه بدی یا اَنگرَه مَینو. اهورا مزدا خدای خوبی و اهریمن خدای بدی نیستند. زیرا هیچ گاه برای اهریمن نماز و نیایشی انجام نمی شود. و پیوسته شکستش آرزو می شود. اهورامزدا خالق اندیشه ی انسانهاست و سپَنتامَینو و اَنگرَه مَینو (اهریمن) زاییده ی اندیشه و کردار  انسانها هستند.


گفتار نیک()

نویسنده: مهرداد شایگان 

   گاهان بار یا گهنبار کلمه ای است که در پهلوی به آن گاسانبلر گویند و از کلمه گاس GAS  )در اوستا گاتو (GATO به معنی گاه و هنگام آمده است. گاهان بار به معنای گاه و زمان به ثمر رسیدن و بار آوردن و برپایی بار همگانی و میهمانی و تر جشن های موسمی زرتشتیان می باشند. که با داد و دهش و خواندن اوستا همراه می باشد. زرتشتیان در نگرش سنتی خود باور دارند که آفرینش در شش مرحله از سوی خداوند در شش چهره گاهنبار انجام گرفته است.

 

1-میدیوزرم گاه (میان بهار)در چهل و پنجمین روز سال، روز دی بمهر از اردیبهشت ماه، در این گاه آسمان آفریده شده است.

2-میدیوشهم گاه (میان تابستان) در صد و پنجمین روز سال، روز دی بمهر از تیر ماه، در این گاه آب آفریده شده است.

3- پیته شهم گاه (پایان تابستان) در صد و هشتادمین روز سال، روز انارم از شهریور ماه، در این گاه زمین آفریده شده است.

4- ایاسرم گاه (آغاز فصل سرما) در دویست و دهمین روز سال، روز انارم از مهر ماه، در این گاه روئیدنی آفریده شده است.

5- میدیارم گاه ( میان زمستان) در دویست و نودمین روز سال، روز ورهرام از دی ماه، در این گاه جانوران آفریده شده اند.

6- همس پت میدیم گاه (برابری شب و روز) در سیصد و شصتمین روز سال، روز وهشتواش (آخرین روز سال)، در این گاه انسان آفریده شده است.

 

   مراسم گاهان بار زمان داد و دهش می باشد که توانگر و ناتوان با هم در این جشن ها شرکت می نمایند.


گفتار نیک()

لیست همه یادداشت های این وبلاگ
پیرهریشت
مراسم نوروزی
هفت سین
موسیقی زرتشت
به نام اهورا مزدا
[عناوین آرشیوشده]

فهرست
221964 :همه بازدیدها
14 :بازدید امروز
18 :بازدید دیروز
درباره خودم
دین جوان
مدیر وبلاگ : مهرداد شایگان[44]
نویسندگان وبلاگ :
بهرام اردشیریان[16]
سیمین فرزین
سیمین فرزین[10]
ویستا[4]
باربد آرین[2]

لوگوی خودم
دین جوان
لوگوی دوستانلینک دوستان
تخت جمشید
پاسارگاد
تاریخچه ایران
اندیشه زرتشت و ایرانی
آذرپاد
ایران نامه
تاریخ ایران باستان
وطن یعنی نژاد پاک زرتشت
میترا
تارنگار خبری زرتشتیان ایران
اسفندگان
عکس های بازیگران سریال یوسف .جومونگ و...
صفحات اختصاص?
آوای آشنا

پهرست موضوعی نوشته ها
آدم . اَنگرَه مَینو . اهورامزدا . ایاسرم گاه . برابری شب و روز . بهدین . بهشت . پارسی . پیته شهم گاه . جهنم . حوا . دینیا ونگهویا . روح القدس . زرتشتی . زرتشتیان . سپَنتامَینو . گاتها . گاهان بار . گل . گهنبار . مزدا . مزدیسنا . مزدیسنی . میدیارم گاه . میدیوزرم گاه . میدیوشهم گاه . همس پت میدیم گاه .
بایگانی نوشته ها
سال 3747 زرتشتی
سال 3746 زرتشتی
سال 3745 زرتشتی
اشتراک