كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) مهرداد شايگان

مهرداد شايگان
[ شناسنامه ]
دو گوهر همزاد : سپَنتامَينو و اَنگرَه مَينو ...... پنج شنبه 88/2/24
گاهان بار ...... پنج شنبه 88/2/10
ما را به چه نام هايي مي خوانند؟ ...... چهارشنبه 87/11/23
جشن سده ...... چهارشنبه 87/11/9
اندر احوالات خلقت انسان در اديان ...... چهارشنبه 87/8/29
فرتور کلاس هاي حوزه ي علميه واحد خواهران ...... يكشنبه 87/8/12
برپايي جشن مهرگان ...... چهارشنبه 87/7/17
101 نام خدا در دين زرتشت2 ...... جمعه 87/6/29
101 نام خدا در دين زرتشت1 ...... جمعه 87/6/29
كي مي گه امروزه كتابخانه ها را نمي سوزلنند؟ ...... پنج شنبه 87/6/21
--4-- اوستا در زمان ساسانيان ...... يكشنبه 87/6/17
--3-- اوستا در زمان اشكانيان ...... پنج شنبه 87/6/14
--2-- اوستا در زمان هخامنشيان ...... چهارشنبه 87/6/13
--1-- اوستا = دانش ...... سه شنبه 87/6/12
پير ناركي ...... سه شنبه 87/5/8
   1   2   3      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها